Leertraining
 

Het trainingsprogramma

De trainingen zijn geschikt voor kinderen die vastlopen in hun schooltaken. Er wordt aangesloten bij de individuele behoefte van het kind. De trainingen worden in kleine groepjes met verschillende leeftijden van 2-4 leerlingen gegeven. Binnen de lessen werken we met materialen die geschikt zijn om in kleine groepen mee te werken. Dit werkt uitnodigend om te praten over het werk, elkaar aan te vullen of te controleren. Het zorgt aan de ene kant voor een groeiende behoefte tot samenwerken, aan de andere kant het bevorderen van het zelfstandig plezier krijgen in het uitvoeren van de schooltaken. 

Hieronder vindt u de beschikbare trainingsprogramma’s voor uw kind.