Leertraining
 

Training - Rekenen

Kleuters hebben van nature de drang om materialen te verzamelen, sorteren en ordenen waarbij begrippen als veel, weinig, evenveel en het tellen aan de orde komen. Bij de oudere kleuter worden begrippen die o.a. met rangorde en hoeveelheid te maken hebben meer uitgebreid. Gaandeweg leert de kleuter volgens een patroon kralen rijgen en bijvoorbeeld blokjes in groepjes te verdelen. Spelenderwijs legt men de basis voor herhaald optellen. 

In groep 3 werkt men toe naar abstract werken, het concrete materiaal wordt vervangen door een tekening. Zo worden hoeveelheden op verschillende manieren opgedeeld in groepjes van bijvoorbeeld 2, 3, 4 en 5. Het kind doorziet op een gegeven moment de structuur waardoor het herhaald tellen niet meer nodig is. 

Bij de meeste rekenmethoden wordt tijdens groep 4 gestart met de tafels. Bij het automatiseren kan het kind routinematig de som uitrekenen. Bij het memoriseren heeft het kind de uitkomst paraat. Het grote voordeel hierbij is dat het geheugen niet meer hoeft te worden belast. In de praktijk blijkt echter dat niet alle kinderen de tafels kunnen memoriseren.

Training Tafels t/m 5 

Wat kunt u verwachten van het trainingsprogramma:
✅ Instructie aansluitend op het niveau van het kind.
✅ Bewegend leren in een ontspannen sfeer.
✅ Meer zelfvertrouwen en plezier in het rekenen.
✅ Zowel aan het begin als aan het eind van de training een korte meting.
✅ Na elke training tips en een opdracht mee voor thuis.

Tijden en tarief

Groep 4 - 5
5 lessen van 1 uur
€100,- inclusief materiaal (2-4 leerlingen)
Tijden in overleg

Training Metriek stelsel 

Wat kunt u verwachten van het trainingsprogramma:
✅ Opbouw en belang van de verschillende maateenheden.
✅ Hanteren van verschillende maateenheden zoals lengte, gewicht, inhoud en oppervlakte (m²).
✅ Praktisch met en van elkaar leren.
✅ Plezier en inzicht in het systeem.
✅ Wekelijks een (praktische) opdracht mee voor thuis.

Tijden en tarief

Groep 7-8
5 lessen van 1 uur
€100,- inclusief materiaal (2-4 leerlingen)
Tijden in overleg