Leertraining
 

Leren leren

Leren is het eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, kennis, inzichten of vaardigheden. Binnen het onderwijssysteem ligt veelal de focus op het lerend vermogen van leerlingen. De overgang van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs is vaak groot. Leertraining biedt hiervoor twee gecertificeerde trainingen aan om uw kind te ondersteunen in het leren leren. 

Training: 'Ik leer leren'

De training 'Ik leer leren' voor groep 7/8 kan de stap naar het Voortgezet Onderwijs kleiner maken. Kinderen leren organiseren, plannen, hoe huiswerk te maken en krijgen hierbij inzicht in de eigen manier van leren. 'Ik leer leren' gaat uit van de aanwezige kwaliteiten van het kind. Het is een vakoverstijgende training waarbij het kind zelf ontdekt welke manier van leren het beste werkt. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur.  

Inhoudelijk gaan de lessen over de volgende thema's:
Wat wil ik hier leren en hoe leer ik;
✅ Het leren omgaan met spanning en stress;
Bewustwording van functies die met een motivatietekort te maken hebben;
✅ Slim plannen en organiseren zodat er nog tijd overblijft voor andere dingen; 
✅ Omgaan met concentratie
Evalueren en hoe kan het nog beter.


Training: 'snel leren = leuk leren'

Zit uw kind in de Brugklas of onderbouw van het Voortgezet Onderwijs? En heeft uw kind behoefte aan eigenaarschap over het leerproces? Dan is de training 'Snel leren = leuk leren' het juiste ingrediënt om efficiënt en met plezier te leren. 'Snel leren = leuk leren' is de volgende stap in het beheersen van complexere leerprocessen.

In 6 lessen van 75 minuten komen o.a. de volgende aspecten aan bod:
✅ Werking van onze hersenen en die kennis toepassen op het leren;
Zelfvertrouwen, faalangst en motivatie;
Concentratie: waar en hoe leer je?;
✅ Beheersing van snellezen, voor efficiëntere opname van leerstof;
✅ Samenvatten met behulp van mindmaps;
✅ (Visueel) plannen;
✅ Geheugentechnieken om de leerstof beter te onthouden.Tijdens de trainingen maakt uw kind zich een manier van leren eigen die het best past bij de sterke kanten en eigen voorkeuren waardoor het effect blijvend is. Beide trainingen zijn geschikt voor wie leren een uitdaging is, en/of bekend zijn met Dyslexie en ADHD.

Tarief 'Ik leer leren'

Groep 7/8  Brugklas

5 lessen van 1,5 uur vanaf 2 personen / individueel 
€195,- / €300,- incl. werkboek van €32,50 
Na de training kan het werkboek gebruikt worden als 'naslagwerk'. 

Tarief 'Snel leren = leuk leren'

Brugklas of onderbouw Voortgezet Onderwijs

6 lessen van 75 minuten vanaf 2 personen / individueel
€290,- / €360,- incl. werkboek en basismaterialen
Na de training kan het werkboek gebruikt worden als 'naslagwerk'.