Leertraining
 

Leren leren

Wanneer we kijken naar de definitie van leren staat deze vanuit Wikipedia als volgt omschreven: 'Leren is het zich eigen maken van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden. Daarbij gaat het om het samenvoegen van verschillende soorten informatie tot een samenhangend geheel'. 

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom kinderen moeite hebben met leren en het uitvoeren van de schooltaken. 
(Zie hiervoor ook Motivatie aanbod)

De overgang van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs is vaak groot. Ik leer leren kan deze stap kleiner maken. Kinderen leren organiseren, plannen, hoe huiswerk te maken en krijgen hierbij inzicht in de eigen manier van leren. 


Training: 'Ik leer leren'

Ik leer leren gaat uit van de aanwezige kwaliteiten van het kind. Het is een vakoverstijgende training waarbij het kind zelf ontdekt welke manier van leren het beste werkt. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur. 

Inhoudelijk gaan de lessen over de volgende thema's: 

  • wat wil ik hier leren en hoe leer ik;
  • het leren omgaan met spanning en stress;
  • bewustwording van functies die met een motivatietekort te maken hebben;
  • slim plannen en organiseren zodat er nog tijd overblijft voor andere dingen; 
  • omgaan met concentratie; 
  • evalueren en hoe kan het nog beter.


Tijdens de training maakt het kind zich een manier van leren eigen die het best past bij de sterke kanten en eigen voorkeuren waardoor het effect blijvend is. Ik leer leren is geschikt voor wie leren een uitdaging is. 

Tarief

Groep 7/8  Brugklas

5 lessen van 1,5 uur vanaf 2 pers. / individueel 

€185,- / €300,- incl. werkboek van €32,50 

Na de training kan het werkboek gebruikt worden als 'naslagwerk'.