Leertraining
 

Het trainingsprogramma

Het programma is geschikt voor kinderen die vastlopen in hun schooltaken. Er wordt aangesloten bij de individuele behoefte van het kind waardoor gebruik gemaakt kan worden van differentiatie. De trainingen worden in kleine groepen van 2-4 leerlingen van verschillende leeftijden gegeven. Dit werkt uitnodigend om te praten over het werk, elkaar aan te vullen of te controleren. Het zorgt aan de ene kant voor een groeiende behoefte tot samenwerken, aan de andere kant het bevorderen van het zelfstandig plezier krijgen in het uitvoeren van de taken. 

Hieronder vindt u de beschikbare trainingsprogramma’s voor uw kind.