Leertraining
 

Motivatie

In het onderwijs maar ook bij andere disciplines is motivatie een veelbesproken begrip. Het is complex omdat het te maken heeft met de wil om iets te bereiken waardoor het kind in beweging komt. Binnen een groep zijn vaak grote verschillen te zien in motivatie voor leertaken. Waarom wil het ene kind het liefst meteen beginnen aan de taak terwijl de ander niet in actie lijkt te komen? Motivatie vanuit het kind zelf laat zien dat het kind de opdracht boeiend en fijn vindt waardoor het er voor gaat. De ander begint schoorvoetend de taak met het idee dat het moet,  of dat er een beloning of straf voor staat. Het kan dan lastig zijn om grip te krijgen op het motivatietekort van het kind. 

Vanuit de literatuur is eveneens veel geschreven over dit onderwerp. Zo stellen Rayan & Deci binnen de Zelfdeterminatietheorie 3 basisbehoeften centraal om te komen tot motivatie:

✅ Autonomie: Het kind heeft het gevoel ergens voor te mogen kiezen. Het heeft controle over de taak.
✅ Competentie: Het kind heeft het gevoel 'ik kan het, ik ga vooruit'.  
✅ Verbondenheid: Het kind voelt zich veilig in de omgeving, durft vragen te stellen, fouten te maken en zit op zijn plek.    

Training: 'Motivatie verhogen'

Het gebeurt nogal eens dat kinderen, en vooral pubers niet gemotiveerd lijken voor hun schooltaken en daarvoor dan ook niet in actie komen. Het is dan van belang dat ze invloed krijgen op eigen motivatieproblemen en inzicht in de belemmerende factoren. Door middel van een starttest ontdekken de kinderen waar het hapert en hoe grip gekregen kan worden op motivatie. Gaandeweg zorgt dit voor bewustwording, zonder te verzanden in negatief gedrag en verloren energie waardoor (weer) motivatie opgebracht kan worden voor de leertaak.  

Binnen de korte training komen de volgende items aan bod:

✅ Wanneer en waarvoor heb je wel /geen motivatie?
✅ Welke doelen wil je in de toekomst halen?
✅ Motivatietest, met diverse oefeningen rondom de uitslag.
✅ Feedback vragen en geven.
✅ Stellen van doelen.
✅ Bewustwording van functies die met motivatie te maken hebben.
✅ Afspraken met jezelf voor komende week/weken.
✅ Actieplan voor verbeteringen.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van materialen rondom het thema.

Tijden en tarief

Groep 7/8  Brugklas

 

3 lessen van 1 uur vanaf 2 pers. /individueel
woensdag: 16.00 uur (vanaf 2 pers.)
€85,-/ €123,- inclusief werkboek