Leertraining
 

Training - Spelling

Lezen en spellen lijken verwant aan elkaar. Bij lezen gaat het om het herkennen van klanken in een woord. De spellinghandeling is het spiegelbeeld van de leeshandeling. Hierbij luistert het kind naar de verschillende klanken in een woord waarna het ze omzet in lettercombinaties. Van belang hierbij is dat het kind tijdens het spellen het woord correct hoort, het woord kan opdelen in klanken (m-a-s-t) en de volgorde kan onthouden. 

Tijdens de klankzuivere periode (boom - maan - roos) in groep 3 vallen het lezen en spellen samen en lijken kinderen hier over het algemeen weinig problemen mee te hebben. In de tweede helft van het jaar komen afwijkende lettercombinaties als (ooi, oei, uw) om de hoek kijken. Bij woorden als bijvoorbeeld /ei/en /au/-klanken kan het kind niet op het gehoor afgaan.  De mogelijkheid bestaat dat het kind niet in staat is om zelfstandig regels en regelmaat te ontdekken of het aangeleerde tijdens de spellingles niet toe kan passen in andere situaties. 


Spelling - groep 4 en 5

Wat kunt u verwachten van het trainingsprogramma:

  • Een start- en eindmeting.
  • In een ontspannen sfeer van en met elkaar leren.
  • Bewegend leren m.b.v. kleuren.
  • Spellingbewustzijn vergroten.
  • Na elke training tips en een opdracht mee voor thuis. 


Tijden en tarief

Groep 4 en 5

5 lessen van 1 uur

€100,- inclusief materiaal (2-4 leerlingen)

Tijden in overleg.