Leertraining
 

Typecursus

21e eeuwse vaardigheden

In het kader van de 21e eeuwse vaardigheden staan vanuit het Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) 11 leerlijnen centraal in de Basisschool. Vier van deze vaardigheden staan beschreven onder digitale geletterdheid. In de onderbouw zie je bij vakken als lezen, spelling en rekenen leerlingen al veelvuldig gebruik maken van de computer. In de midden - en bovenbouw komen daar o.a. het maken van boekbesprekingen, werkstukken en spreekbeurten bij. Ondanks dat digitale geletterdheid een steeds grotere plaats inneemt binnen het Basisonderwijs bieden de meeste scholen (nog) geen typelessen aan.

Zit jij in groep 6,7 of 8?
Ga de uitdaging aan en leer (blind) typen met de erkende methodiek.


Dyslexie (EED) of andere leeruitdaging

Ben je bekend met dyslexie of andere leeruitdaging? Het programma is adaptief waardoor het zich aanpast in tempo en niveau. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende lettertypen waarvan 1 speciaal voor kinderen met dyslexie. Je oefent minimaal 5 keer per week, 2 keer 15 minuten per dag. Door het vele oefenen wordt het zelfvertrouwen, woordbeeld, plannen en de concentratie vergroot.

De typecursus start in oktober en wordt gegeven op dinsdag en zaterdag.
Dinsdag: 14.50 uur - 15.50 uur en van 16.15 uur - 17.15 uur
Zaterdag: 9.00 uur - 10.00 uur en van 10.30 uur - 11.30 uur
10 lessen van 1 uur €185. - inclusief adaptief programma  

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het contactformulier of bel 0650803180.