Leertraining
 

Begrijpend lezen

Het doel van begrijpend lezen is het begrijpen van de inhoud van de tekst. Voor veel leerlingen geldt dit niet als vanzelfsprekend. Als basisvoorwaarden zijn goed technisch en vloeiend lezen, woordenschat en leesmotivatie belangrijk voor het lezen met begrip. Omdat begrijpend lezen de basis vormt voor het merendeel van de schoolvakken is het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen essentieel om te slagen in het vervolgonderwijs. Zo kun je bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur enkel de informatie eigen maken als je begrijpt wat je leest. Bij rekenen en wiskunde is het leggen van verbanden essentieel. Wanneer je begrijpt hoe een som in elkaar zit kun je deze uitrekenen. 

Technisch lezen 

Technisch leren lezen is tijdens de onderbouw van de Basisschool een van de belangrijkste doelen. Geen einddoel op zich, maar voorwaarde om tot leesbegrip te komen. Wanneer te vroeg de nadruk op snelheid van lezen komt te liggen kan dit nadelige gevolgen hebben. Door juist in deze fase langzamer te lezen en de focus te leggen op het correct omzetten van de letters in een woord naar de bijbehorende klanken komt het kind tot directe woordherkenning. Bij leerlingen die een radende leesstrategie toepassen is het mogelijk dat door compenserende factoren het probleem niet direct wordt onderkend. De kans is dan groot dat ze vastlopen met begrijpend lezen in de bovenbouw en/of in het Voortgezet Onderwijs. 

Training ‘Alle teksten de baas’ 

Tijdens gevarieerde bijeenkomsten staan teksten centraal waarbij vaardigheden worden aangeleerd om te komen tot lezen met begrip. Als aandachtige en nauwkeurige lezer ben je in staat om je leesaanpak aan te passen aan de tekst die je leest. Zo is het lezen van een  boodschappenlijstje van een andere orde dan wanneer je een proefwerk voor geschiedenis leert of een tekst voor begrijpend lezen. We maken gebruik van onze voorkennis, gaan voorspellen, proberen de tekst te visualiseren en bedenken vragen over de tekst om zodoende tot overzicht en inzicht te komen. Technieken als mindmap, schema en het maken van aantekeningen worden geoefend.  

Tussendoor is ruimte voor beweging en ontspanning waarbij woordenschat (spelletjes) en synoniemen aan de orde komen. Tekstkeuze is divers en er is aandacht voor differentiatie, effectieve feedback en leermotivatie.

Wekelijks worden opdrachten en de inhoud van het programma  meegegeven zodat u op de hoogte bent van hetgeen besproken is. 

Tijden en Tarief

Groep 6

10 lessen van 50 minuten
donderdag: 15.30 uur
€215,- inclusief materiaal

Groep 7 en 8

6 lessen van 1,5 uur
woensdag: 13.00 uur
€ 220,- inclusief materiaal


Bij voldoende aanmeldingen (vanaf 2 - 4 leerlingen) start een nieuwe groep.